Renovate Condo

วอลเปเปอร์/ทาสี

รายละเอียด
  • รับทาสีภายใน และซ่อมรอยแตกร้าว รอยตะปูแขวนรูป รอยจากการย้ายแอร์และรื้อถอนสายไฟ
  • ให้บริการลอกวอลเปเปอร์
  • ให้บริการฉาบสกิมผนังก่อนทาสี
  • ให้บริการซ่อมรอยเจาะฝ้าเพดาน
  • ให้บริการทาสีภายนอก
  • ให้บริการโรยตัวทาสี และซ่อมรอยน้ำรั่ว อาคารสูง
  • ให้บริการทากันซึมดาดฟ้า
รูปภาพเพิ่มเติม
Scroll to Top